യൂണിയന്‍ സംസാരം

Now, if you want higher wages let me tell you what to do
You got to talk to the workers in the shop with you.
You got to build you a union, got to make it strong,
But if you all stick together, boys, it won’t be long.
You get shorter hours, better working conditions,
Vacations with pay. Take your kids to the seashore.

It ain’t quite this simple, so I better explain
Just why you got to ride on the union train.
‘Cause if you wait for the boss to raise your pay,
We’ll all be a-waitin’ ’til Judgment Day.
We’ll all be buried, gone to heaven,
St. Peter’ll be the straw boss then.

Now you know you’re underpaid but the boss says you ain’t;
He speeds up the work ’til you’re ’bout to faint.
You may be down and out, but you ain’t beaten,
You can pass out a leaflet and call a meetin’.
Talk it over, speak your mind,
Decide to do somethin’ about it.

Course, the boss may persuade some poor damn fool
To go to your meetin’ and act like a stool.
But you can always tell a stool, though, that’s a fact,
He’s got a yaller streak a-runnin’ down his back.
He doesn’t have to stool, he’ll always get along
On what he takes out of blind men’s cups.

You got a union now, and you’re sittin’ pretty,
Put some of the boys on the steering committee.
The boss won’t listen when one guy squawks,
But he’s got to listen when the union talks.
He’d better, be mighty lonely
Everybody decide to walk out on him.

Suppose they’re working you so hard it’s just outrageous
And they’re paying you all starvation wages.
You go to the boss and the boss would yell,
“Before I raise your pay I’d see you all in hell.”
Well, he’s puffing a big seegar, feeling mighty slick
‘Cause he thinks he’s got your union licked.
Well, he looks out the window and what does he see
But a thousand pickets, and they all agree:
He’s a bastard, unfair, slavedriver,
Bet he beats his wife!

Now, boys, you’ve come to the hardest time.
The boss will try to bust your picket line.
He’ll call out the police, the National Guard,
They’ll tell you it’s a crime to have a union card.
They’ll raid your meetin’, they’ll hit you on the head,
They’ll call every one of you a goddam red,
Unpatriotic, Japanese spies, sabotaging national defense!

But out at Ford, here’s what they found,
And out at Vultee, here’s what they found,
And out at Allis-Chalmers, here’s what they found,
And down at Bethlehem, here’s what they found:
That if you don’t let red-baiting break you up,
And if you don’t let stoolpigeons break you up,
And if you don’t let vigilantes break you up,
And if you don’t let race hatred break you up,
You’ll win. What I mean, take it easy, but take it!

Talking Union – Pete Seeger
by Millard Lampell, Lee Hays and Pete Seeger, 1941
The Almanac Singers, Woodie Guthrie, Lee Hays, Millard Lampell and Pete Seeger

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ വരുമാനം. നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. നാം പണം അടച്ചാലേ പരസ്യങ്ങള്‍ ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )