മെഡ്ഗാര്‍ എവേഴ്സിന്റെ വീരഗാഥ

Ballad of Medgar Evers
Phil Ochs

In the state of mississippi many years ago

A boy of 14 years got a taste of southern law

He saw his friend a hanging and his color was his crime

And the blood upon his jacket left a brand upon his mind

Chorus: too many martyrs and too many dead

Too many lies too many empty words were said

Too many times for too many angry men

Oh let it never be again

His name was medgar evers and he walked his road alone
Like emmett till and thousands more whose names well never know
They tried to burn his home and they beat him to the ground
But deep inside they both knew what it took to bring him down
*chorus*

The killer waited by his home hidden by the night
As evers stepped out from his car into the rifle sight
He slowly squeezed the trigger, the bullet left his side
It struck the heart of every man when evers fell and died.
*chorus*

And they laid him in his grave while the bugle sounded clear
Laid him in his grave when the victory was near
While we waited for the future for freedom through the land (*)
The country gained a killer and the country lost a man

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

സ്പാം മെയില്‍ ഫോള്‍ഡര്‍ കൂടി നോക്കണ!

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

neridam

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )