900 മൈലുകള്‍

Barbara Dane

900 Miles and other R.R. Songs
Cisco Houston FW02013 / FA 2013

Railroaders and cowboys share a need for music to bolster their spirits during long days and to celebrate night’s freedom. Cisco Houston sings ballads from the range and from the lonesome track, where “the drivers are still rolling, and the gamblers and work gangs, boomers and bums, are highballing it out of nowhere, nine hundred miles from home.”

Barbara Dane – Nine Hundred Miles

I am walkin’ down this track
I’ve got tears in my eyes
I’m tryin’ to read a letter from my home

An’ if this train runs me right
I’ll be home Saturday night
‘Cause I’m nine hundred miles from my home
Lord I hate to hear
That lonesome whistle blow

This train I ride on
Is a hundred coaches long
Well, you can hear her whistle blow
A million miles

An’ if this train runs me right
I’ll see my woman on saturday night
‘Cause I’m nine hundred miles from my home
Lord I hate to hear
That lonesome whistle blow

I will pawn you my wagon
And I will pawn you my team
I will pawn you my watch and my chain

An’ if this train runs me right
I’ll be home Saturday night
‘Cause I’m nine hundred miles from my home
Lord I hate to hear
That lonesome whistle blow
That long lonesome train whistlin’ down

odetta sings folk songs 1 900 miles

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )