എന്താണ് ആസൂത്രിത ജീവിതം

പല തലത്തിലുള്ള ആസൂത്രത ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത്.

നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നും നാം നിര്‍മ്മിക്കുന്നവയല്ല. ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി അനേകം കാര്യങ്ങള്‍ നമുക്ക് വേണം. അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട അളവില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് വലിയ ആസൂത്രണം വേണം. അത് സര്‍ക്കാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, നീതിന്യായം എന്ന് വിശാലമായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തികളും വന്‍തോതില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 8 മണിക്കൂര്‍ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പോള്‍ നമുക്ക് വാങ്ങാനായി അരി കടയിലെത്തിയിരിക്കും. അത് വേവിക്കാനുള്ള ഗ്യാസ് വീട്ടിലുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം നാം ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിലും ഭൂമിയുടെ സ്ഥിരത എന്ന ഒന്നാണ്. കൃത്യമായ മഴ, കൃത്യമായ വെയില്‍ അങ്ങനെ ഇതുവരെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം സ്ഥിരമായിരുന്നു. സമായാസമയത്ത് അത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച് പോന്നു. കണ്ണുള്ളപ്പോള്‍ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആവശ്യവും നിറവേറ്റിത്തരുന്ന അമ്മയായ ഈ പ്രകൃതിയുടെ വില അറിയാന്‍ പോകുന്ന സമയമാണിത്. അടുത്ത തലമുറക്ക് ഈ സ്ഥിര പ്രകൃതിയുണ്ടാവില്ല. കാരണം നാം അവരുടെ ഭാവിയെ തിന്നുകഴിഞ്ഞു. ആസൂത്രിത ജീവിതത്തിന് നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സ്ഥിരത അവശ്യം വേണ്ടതാണ്. അത് ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ല.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )