നമ്മുടെ വോട്ടിങ് സംവിധാനം ഒരിക്കലും ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധിച്ചതല്ല

Voting Machines: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
DRE – direct recording electronic voting machines are very bad. you cannot audit the result.

[നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യന്ത്രവും ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതല്ല എന്നാണ്. ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരുക.]

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )