പടിഞ്ഞാറന്‍ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പടപൊരുതാനുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റിനായി

Bernie Sanders
— source BernieSanders

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )