റഷ്യ നേറ്റോയില്‍ ചേരണമെന്ന് വാദിച്ചവരില്‍ പ്രധാനം പുട്ടിന്‍ ആയിരുന്നു

RAI with A. Buzgalin (8/12)

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )