പ്രവര്‍ത്തി

  1. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അകൌണ്ടുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക
    കള്ളവും, വെറുപ്പം അക്രമവും പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള മാധ്യമമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. വാട്ട്സാപ്പിലും മറ്റ് ആപ്പിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന ധാരാളം വീഡിയോകള്‍ മനുഷ്യരെ മൃഗമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. താങ്കള്‍ മാന്യനായ വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അകൌണ്ടുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അവ antisocial control media ആണ്.
  2. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാലറ്റ് പേപ്പർ നിര്‍ബന്ധമാക്കുക
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s