ആഗോള സൈനിക ചിലവ് 2008 ല്‍ $1.46 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആയിരുന്നു

Stockholm International Peace Research Institute നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അവഗണിച്ച് 2008 ലെ ആഗോള സൈനിക ചിലവ് 2007 ലെ ചിലവില്‍ നിന്ന് 4% വര്‍ദ്ധിച്ച് $1.46 ട്രില്യണ്‍ ആയി. മൊത്തം സൈനിക ചിലവുകള്‍ 1999 ല്‍ നിന്ന് 45% ആണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. അമേരിക്കയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സൈന്യത്തിനായി പണം ചിലവാക്കുന്ന രാജ്യം. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തേക്കാള്‍ 58% വര്‍ദ്ധനവ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് democracynow.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s