കള്ളം പറയുന്നത് രാജ്യ സ്നേഹമല്ല

Julian Assange നെ കുറിച്ച് സെനറ്റര്‍ Ron Paul

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )