വീട്ടിലൊരു ഭൗമതാപോര്‍ജ്ജ ശീതീകരണി

തണുപ്പ് കാലത്ത് 500% ദക്ഷത നല്‍കുന്നു.[തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലാവാം ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ എത്ര ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.]
$1 ഡോളര്‍ വൈദ്യുതി ഇന്‍പുട്ടിന്, $5 ഡോളറിന്റെ താപോര്‍ജ്ജ ഔട്പുട്.
ശാന്തം,ശബ്ദമില്ല.
AC യേക്കാള്‍ സുഖകരം.
Reliable. warranty 55+ വര്‍ഷത്തിലധികം.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം.

– from Geo Smart Energy

2 thoughts on “വീട്ടിലൊരു ഭൗമതാപോര്‍ജ്ജ ശീതീകരണി

    1. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യം അറിയില്ല. എന്തായാലും ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ തണുപ്പ് മണ്ണിനടിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ 500% ദക്ഷത കിട്ടുമോ എന്നത് സംശയമാണ്. പരീക്ഷണം നടത്താതെ ഒന്നും തറപ്പിച്ച് പറയാനാവില്ലല്ലോ.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )