സിനിമ: അധികാരിയില്ലാത്ത സ്ഥാപനം: ഏറ്റെടുക്കല്‍

ഏറ്റെടുക്കല്‍
കൈയ്യേറുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുക
സെപ്റ്റംബര്‍ 14, 2004. അര്‍ജന്റീന.


Directed by Avi Lewis
Written by Naomi Klein

അധികാരിയില്ലാത്ത സ്ഥാപനം ചര്‍ച്ച
thetake.org
ഇത് പുതിയ ഒരു കാര്യമല്ല. 1968 ലെ അത്തരം സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൊളനാസിന്റെ Hour of Furnace ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

2 thoughts on “സിനിമ: അധികാരിയില്ലാത്ത സ്ഥാപനം: ഏറ്റെടുക്കല്‍

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )