36 അടി പൊക്കമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ചവര്‍

ബീജിങ്ങ് ആസ്ഥാനമായ കലാകാരനായ Wang Zhiyuan പ്ലാസ്റ്റിക് ചവറുകളുടെ വലിപ്പം നമുക്ക് മനസിലാക്കാനായി ഈ ശില്‍പ്പം നിര്‍മ്മിച്ചു. ചവറുകള്‍ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇല്ലാതായി പോകമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാമെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല. നാം ഭൂമിയില്‍ ഈ ചവറുകളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു.

– source mymodernmet.com

അവയെല്ലാം ഒഴുകി ചേരുന്നത് സമുദ്രത്തിലാണ്. സമുദ്ര ജല പ്രവാഹങ്ങള്‍ ചവറുകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ അതി ഭീമന്‍ ചവറുകൂനകളില്‍ ഒന്നാണ് Great pacific garbage patch. great pacific garbage വേറൊരു ലേഖനം

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ?

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )