എനിക്ക് പെന്‍ഷനുണ്ട്, നിനക്കോ?

വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മറനന് നമുക്ക് ഒന്നാകാനുള്ള സമയമായി.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )