തീച്ചൂളകളുടെ സമയം

തീച്ചൂളകളുടെ സമയം

ഒക്റ്റേവിയോ ഗെറ്റിനോയും(Octavio Getino) ഫെര്‍നാണ്ടോ സൊളനാസും( Fernando Solanas) സംവിധാനം ചെയ്ത 1968 ലെ സിനിമയാണ് The Hour of the Furnaces. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റില്‍ കാണാന്‍ Caption ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക. അധികാരിയില്ലാത്ത സ്ഥപനം, തിരശ്ഛീന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്ന ആശയങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാവും.

ഭാഗം ൧
ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തില്‍ മരണക്കിടക്കയിലെ ചെ യെ കാണാം.

ഭാഗം ൨
ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

ഭാഗം ൩

വിപ്ലവം ഒരു പരിഹാരമല്ല. പൈപ്പ് സ്വര്‍ണ്ണംകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിന് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണമേന്‍മ തീരുമാനിക്കാനാവില്ല. അതായത്, ജനം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുക്കളായി കണ്ണു തുറന്ന് ബോധത്തോടെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ വീണ്ടും അടിമകളാക്കപ്പെടും. യജമാനന്‍മാര്‍ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )