സിനിമ: സിക്കോ

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമേരി്ക്കക്കാരുടെ പാവ സര്‍ക്കാരുകള്‍ അതേ നയങ്ങള്‍ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മള്‍ ജാഗരൂപരല്ലെങ്കില്‍ ഭാവിതലമുറകള്‍ കൂടുതല്‍ കഷ്ടപ്പെടും.

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആരോഗ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രം

സ്വകാര്യവത്കരണത്തിന്റെ വില

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )