തമിഴ്‌നാടിന്റെ പവനോര്‍ജ്ജ ശേഷി ഉയര്‍ന്നു

കഴിഞ്ഞ 12 മാസങ്ങളില്‍ തമിഴ്‌നാട് 180 MW ന്റെ കാറ്റാടികള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ തമിഴ്‌നാട് ഇപ്പോള്‍ മൊത്തം 7,480 MW വൈദ്യുതി കാറ്റില്‍ നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 2013-2014 കാലത്ത് അവര്‍ക്ക് 100 MW ല്‍ കുറവ് കാറ്റാടി നിലയങ്ങളേ സ്ഥാപിക്കാനായുള്ളു. accelerated depreciation scheme പിന്‍വലിച്ചതാണ് അതിന് കാരണം. ആ പദ്ധതി ചെറിയ നിക്ഷേപകരെ പവനോര്‍ജ്ജ രംഗത്ത് സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആറ് മാസം മുമ്പ് ആ പദ്ധതി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്‍ഡ്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടിതല്‍ പവനോര്‍ജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തമിഴ്‌നാടാണ്. ധാരാളം വ്യവസായങ്ങള്‍ പവനോര്‍ജ്ജത്തെ captive use നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com

KSEB ലൈനില്‍ നിന്ന് കറന്റെടുത്ത് മോട്ടറില്‍ കൊടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് കാറ്റിടി തിരിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ മ്മടെ ടീം സോളാര്‍. കണ്ടെത്തി.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )