സിനിമ: ഗ്യാസ് ലാന്റ്

അമേരിക്കയില്‍ സൌജന്യമായി പൈപ്പിലൂടെ ഗ്യാസ് കോടുക്കുന്നു.
സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ 24 ആം മിനിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )