ആഹാരത്തിന്റെ സ്വാദ് കാലാവസ്ഥാമറ്റത്തോടെ ഇല്ലാതെയാവും

ആസ്ട്രേലിയയിലെ ആഹാരത്തെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നൊരു പഠനം University of Melbourne ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നടത്തി. കൂടുതല്‍ സാധാരണമാകുന്ന താപ തരംഗങ്ങളും കുറയുന്ന മഴയും താപനില കൂടുന്നതും ധാരാളം ആഹാരങ്ങളെ ബാധിക്കും. ഉയര്‍ന്ന താപനില മുള്ളങ്കിയുടെ (ക്യാരറ്റ്) ഗുണവും സ്വാദും ഇല്ലാതാക്കും. eggplant ന്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഉള്ളിയുടെ വലിപ്പം കുറയുകയും ഗുണം കുറയുകയും ചെയ്യും. raspberries ചീത്തയാകും.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )