ആഗോള അസമത്വം 20 വര്‍ഷത്തിലേറ്റവും അധികം

ഇപ്പോഴത്തെ ആഗോള അസമത്വം 20 വര്‍ഷത്തിലേറ്റവും അധികം ആണെന്ന് പുതിയ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. Save the Children എന്ന സംഘമാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. ദാരിദ്ര്യം മുമ്പ് ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അത് ഇടത്തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ മൊത്തം ദരിദ്രരുടെ 70% കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിലാണ്.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )