കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട

ഈ കളി ഇവന്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായി. ഇവര്‍ സ്വയം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തും എന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഒരിക്കലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ വേണ്ട. ഇത്തരം സമ്മേളനത്തിനായി പോകുകയേ ചെയ്യരുത്. അത്രയെങ്കിലും CO2 ഉദ്‌വമനം കുറക്കാനാവുമല്ലോ.

എന്നാല്‍ ഫോസിലിന്ധനത്തിന്റെ വലിയ ഒരു കമ്പോളം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മടിശീല ധാര്‍മ്മികമായി ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി മാറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതമുപയോഗിച്ച് ഫോസിന്ധന കമ്പോളം ഇല്ലാതാക്കുക.

ആരും മനുഷ്യലോകത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ വരില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെകുത്താന്‍മാരുമായി കരാറുമുണ്ടാക്കാന്‍ ആവില്ല.

പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രവര്‍ത്തികൊണ്ടോ, രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ പ്രവര്‍ത്തികൊണ്ടോ ഈ വലിയ വിപത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകം മൊത്തമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള, ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തികൊണ്ട് മാത്രമേ പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളെ വേവിക്കാം.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )