പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അവര്‍ ഒരിക്കലും പറയില്ല

Climate scientists James Hansen first time appearing for climate Summit

ഹാന്‍സന്‍ ഒരു കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ആണവോര്‍ജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആണവനയം അംഗീകരിക്കരുത്.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )