ഉപഭോക്തൃ വിജയം, കാംബെല്‍ പുതിയ ലേബല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ജീവികളടങ്ങിയ(GMO) ആഹാരത്തിന് ലേബലൊട്ടിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയാകുകയാണ് Campbell Soup എന്ന് അവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. “Campbell ന്റെ തീരുമാനം “GMO ലേബലിങ് നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ ചിലവാക്കിയ മൊണ്‍സാന്റോയ്ക്കും Grocery Manufacturers Association നും എതിരെയുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണിത്,” എന്ന് Organic Consumers Association എന്ന സംഘത്തിന്റെ ഡയറക്റ്ററായ Ronnie Cummins പത്രപ്രസ്ഥാവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

— സ്രോതസ്സ് commondreams.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s