ടെക്സാസിലെ ഹിമവാതം കാരണം 35,000 പശുക്കള്‍ ചത്തു

കഴിഞ്ഞ മാസം അപൂര്‍വ്വമായ ഹിമവാതം പടിഞ്ഞാറെ ടെക്സാസില്‍ അടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഏകദേശം 35,000 പശുക്കള്‍ ചത്തതായി കാണപ്പെട്ടു. കൊടുംകാറ്റിനാല്‍ മഞ്ഞ് 14 അടി ഉയരത്തിലെത്തി. അതില്‍ ധാരാളം ജീവനുള്ള പശുക്കള്‍ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവ തണുത്ത് ചാവുകയോ പട്ടിണികൊണ്ട് ചാവുകയോ ചെയ്തു. പടിഞ്ഞാറെ ടെക്സാസിലെ ഗോശാലകളുടെ 10% ത്തെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

[ഇനി അടുത്ത അമേരിക്കന്‍ പനിയെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s