ഞാന്‍ നികുതി കൊടുത്തു, പക്ഷേ കുട്ടികള്‍ ഇപ്പോഴും വെറും വറയറോടെ ഉറങ്ങാന്‍ പോകുന്നു

Dennis Molema with Bernie Sanders
[use this momentum to build a new grass root party.]

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )