തുര്‍ക്കിയിലെ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചതിന് പ്രസാധകരുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജ് നീക്കം ചെയ്തു

ലണ്ടന്‍ ആസ്ഥാനമായ പ്രസാധകരുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജ് നീക്കം ചെയ്തതില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് ഫേസ്‌ബുക്ക് പറയുന്നു. തുര്‍ക്കിയിലെ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ചതിനും തുര്‍ക്കിയില്‍ നിരോധിച്ച Kurdistan Workers പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തതനിനാലുമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. 1976 ല്‍ സ്ഥാപിതമായ സ്വതന്ത്ര പ്രസാധകരായ Zed Books ന് ആണ് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായത്. Erdoğan ന്റെ ഭരണത്തില്‍ കീഴില്‍ തുര്‍ക്കിയിലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

— സ്രോതസ്സ് theguardian.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s