സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് റഷ്യന്‍ നിയമം

റഷ്യന്‍ ഫെഡറേഷന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രചരണത്തിനായി ജന പ്രതിനിധികള്‍ ഒരു നിയമം പാസാക്കി. പൊതു മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കുത്തക ബദലുകളേക്കാള്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ക്കും, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സേവനം നല്‍കുന്ന പ്രാദേശിക IT ബിസിനസിനും പ്രാധാന്യം നല്‍കണെന്നും, ആഗോള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംഘങ്ങളുമായും സമൂഹവുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

— സ്രോതസ്സ് fsfe.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s