ഒന്റാറിയോയിലെ കുപ്പിവെള്ള ഫാക്റ്ററിയില്‍ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കാന്‍ നെസ്റ്റ്‌ലെ കൂടുതല്‍ പണം കൊടുക്കണം

ഒന്റാറിയോയിലെ നിലയത്തില്‍ നിന്ന് 10 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അത് കുപ്പിയിലാക്കി ദാഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിന് കൊടുത്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ നെസ്റ്റ്‌ലെ ഇപ്പോള്‍ $3.71 ഡോളറാണ് കൊടുക്കുന്നത്.

ഈ ഫീസ് $500 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഒന്റാറിയോ പദ്ധതിയിടുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം ലിബറല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഫീസ് $503.71 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് പരിപാടി. കുപ്പിവെള്ള ഭീമന്‍ പ്രതിദിനം 36 ലക്ഷം ലിറ്ററാണ് Aberfoyle ലെ കിണറില്‍ നിന്നും എടുക്കുന്നത്. അടുത്തുള്ള Erin ലെ കിണറില്‍ നിന്നും പ്രതിദിനം 11 ലക്ഷം ലിറ്റര്‍ എടുക്കുന്നുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് theglobeandmail.com

എന്നാല്‍ ഉപഭോക്താവ് 12 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തിന് $8 ഡോളര്‍ കൊടുക്കുന്നു. നെസ്റ്റ്‌ലെ ആ വെള്ളമെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നത് 10 ലക്ഷം ലിറ്ററിന് $3.71 ഡോളറാണ്. ഫ്ലിന്റിലെ ജലദുരന്തത്തിലും നെസ്റ്റ്‌ലെ വെള്ളം വിറ്റ് കാശാക്കുകയാണ്.
നെസ്റ്റ്‌ലെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ബഹിഷ്കരിക്കുക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )