ഇത് ശവക്കലറകളുടെ ഇരുട്ടോ അതോ …

Valarie Kaur @ Watch Night Service 20161231
http://valariekaur.com/

അത് നമ്മേ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സംഘടിക്കുക, ഒത്തുചേരുക.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w