ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കള്‍ സംഘടിതരാണ്, പക്ഷേ നാം അങ്ങനെയല്ല

Yanis Varoufakis

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )