ബുധനാഴ്ച ഡന്‍മാര്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് വേണ്ട മുഴുവന്‍ വൈദ്യുതിയും കാറ്റാടിയില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു

കരയില്‍ സ്ഥാപിച്ച കാറ്റാടികളില്‍ നിന്ന് 70 gigawatt-hours (GWh)(7 കോടി യൂണീറ്റ്) ഉം കടലിലും സ്ഥാപിച്ച കാറ്റാടികളില്‍ നിന്ന് 27 GWh(2.7 കോടി യൂണീറ്റ്) ഉം വൈദ്യുതി ഡന്‍മാര്‍ക്ക് ഉത്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് WindEurope റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അത് ഒരു കോടി ശരാശരി യൂറോപ്യന്‍ വീടുകള്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യുതിയാണ്. ഇത് ആദ്യമായല്ല പവനോര്‍ജ്ജം ഡന്‍മാര്‍ക്കില്‍ ശക്തി തെളിയിക്കുന്നത്. ധാരാളം ദിവസങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2015 അവസാനമായപ്പോള്‍ അവര്‍ 5 ഗിഗാവാട്ട് (GW) ശേഷിയുള്ള കാറ്റാടി നിലയങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചു. 3799 മെഗാവാട്ട് കരയിലും 1271 മെഗാവാട്ട് തീരക്കടലിലുമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. 2016 ല്‍ അത് വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

— സ്രോതസ്സ് cleantechnica.com. February 24th, 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s