നിയോലിബറലിസം പുതിയതുമല്ല ലിബറലുമല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ വിരോധാഭാസം

Noam Chomsky, Yanis Varoufakis
One of the paradoxes of Neoliberalism is that it’s not new and it’s not liberal

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )