വിവര സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള ഏക ഏജന്‍സിയായി Deloitte നെ നിയോഗിച്ച UIDAI യുടെ തീരുമാനത്തെ ബാങ്കുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

ആധാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലെ നിര്‍ണ്ണയ സാമ്രാജ്യം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകള്‍, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ടെലികോസ് എന്നിവടങ്ങളിലെ വിവര സുരക്ഷ (IS) ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള ഏക ഏജന്‍സിയായി Deloitte നെ നിയോഗിച്ച Unique Identification Authority of India (UIDAI) ന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബാങ്കുകള്‍.

ഒരു വര്‍ഷം ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന രീതിയില്‍ Deloitte മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തും എന്ന് UIDAI പറയുന്നു. നിര്‍ബന്ധിതമായ ഈ ഓഡിറ്റ് നടത്താനായി ഒരു യൂണിറ്റിന് ₹1,94,700 രൂപ എന്ന സ്ഥിര ഫീസ് വ്യവസ്ഥാ പങ്കാളികള്‍ Deloitte ന് കൊടുക്കണം. അത് കൂടാതെ ബാങ്കുകള്‍ Deloitte ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യാത്ര, താമസം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ചിലവുകളും വഹിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

ബാങ്കുകാരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ ഈ പറയുന്ന തുക വളരെ അധികമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, UIDAI യുടെ തീരുമാനം കുത്തകാവകാശ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. സഹകരണ ബാങ്ക് പോലുള്ള ചില ചെറിയ വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ കല്പന അന്യായവും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

— സ്രോതസ്സ് thehindu.com July 12, 2018

ചിലവ് മുഴുവന്‍ അവസാനം അകൌണ്ടുള്ളവരുടെ തലയില്‍ വരും.
അങ്ങനെ മറ്റൊരു വിദേശ കമ്പനിക്കും അച്ഛാ ദിന്‍. ഭാരതീയരുടെ വിവരങ്ങള്‍ നിയമപരമായി തന്നെ ഇനി ചോര്‍ത്തുകയുമാകാം!


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s