ആശയങ്ങളെ എന്നും അക്രമണം കൊണ്ട് നേരിടാനാണ് സംഘപരിവാര്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്

സന്ദിപാനന്ദഗിരി | Sandeepananda Giri
#sabarimala #ശബരിമല

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s