അന്തമില്ലാത്ത യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സെനറ്റ് വിസമ്മതിച്ചു

David Swanson
World Beyond War
Anybody who wants more money in the military is going to give you more wars whether they want them or not.
http://worldbeyondwar.org/

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )