അസാഞ്ജിനെ ചാരപ്പണി ചെയ്യാന്‍ ഷെല്‍ഡന്‍ അഡല്‍സണിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ CIA ഉപയോഗിച്ചു


Max Blumenthal

thegrayzone.com

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )