കാലാവസ്ഥാ അപകടസാദ്ധ്യതക്കുറിച്ച് നാം കരുതുന്നതിനെക്കാള്‍ വളരെ മുമ്പ് മുതല്‍ക്കേ എണ്ണ വ്യവസായത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു

Center for International Environmental Law (CIEL) പുറത്തുവിട്ട നൂറുകണക്കിന് രേഖകള്‍ പ്രകാരം എണ്ണവ്യവസായത്തിന് കാലാവസ്ഥാ അപകടസാദ്ധ്യതക്കുറിച്ച് മുമ്പേ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ ദശാബ്ദങ്ങള്‍ പിറകിലേക്ക് നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

കാലാവസ്ഥാ അപകടസാദ്ധ്യതക്കുറിച്ച് എണ്ണവ്യവസായത്തോട് 1960കളില്‍ വ്യക്തമായി മുന്നറീപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നതാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായു ഈ ഗവേഷണങ്ങളില്‍ വളരേധികം നടത്തിയത് വിശാലമായ വ്യവസായ രംഗം തന്നെയായിരുന്നു. 1940കള്‍ മുതല്‍ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അത്. മലിനീകണ ശാസ്ത്രത്തേയും പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങളേയും കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളില്‍ സംശയം വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി.

“ഞങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് ലളിത, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്. അവര്‍ക്ക് എന്ത് അറിയാം? എന്ന് മുതല്‍ക്ക് അറിയാം? അതിനെക്കുറിച്ച് അവര്‍ എന്ത് ചെയ്തു? CIEL ന്റെ പ്രസിഡന്റായ Carroll Muffett പറയുന്നു. മറ്റാരും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, വ്യവസായം അത് സമ്മതിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവര്‍ക്ക് വളരേറെ കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വളരെ കൃത്യതയോടെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി.

1968 ല്‍ എണ്ണ വ്യവസായം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ CO2 ന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതില്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന കാലാവസ്ഥ അപകടത്തിന്റെ മഹാദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറീപ്പും നല്‍കുന്നു. മഞ്ഞ് മലകള്‍ ഉരുകുന്നതും, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും കൃഷിയിലും മല്‍സ്യ ബന്ധനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചും, ലോകം മൊത്തമുള്ള വ്യാപ്തിയില്‍ പരിസ്ഥിതിക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചും അത് മുന്നറീപ്പ് നല്‍കി.

”CIEL ന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ തെളിവുകളുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുനന ശരീരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കലായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിലെ പൊതുജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തകര്‍ക്കാനായി എണ്ണ വ്യവസായം സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ അപകട സാദ്ധ്യത വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം അറിവ്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതും കാലാവസ്ഥാ പ്രവര്‍ത്തി അടിയന്തിരമായിരിക്കുന്ന കാലത്തും ആണ് അവര്‍ അത് ചെയ്തത്.”

വ്യവസായത്തിന്റെ സംഘടിതമായ കാലാവസ്ഥ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഉല്‍പ്പത്തി, 1946 ന്റെ അവസാനം ലോസ് ആഞ്ജലസില്‍ നടന്ന എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു യോഗത്തിലാണെന്ന് വ്യവസായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെയും മറ്റ് രേഖകളിലൂടെയും പിന്‍തുടര്‍ന്ന് CIEL കണ്ടെത്തി. വായൂ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വ്യാകുലതയെ തുടര്‍ന്ന് വായൂ മലിനീകരണ പ്രശ്നത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി നന്നായി ധനസഹായം കിട്ടുന്ന, സൂഷ്മതയോടുകൂടി ഏകോപിപ്പിച്ച, പല ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള വ്യവസ്ഥ പിന്നീട് വ്യവസായം ആരംഭിച്ചു. Smoke and Fumes Committee എന്ന് അനുയോജ്യമായി പേരിട്ടെങ്കിലും വ്യവസായം ഗവേഷണത്തിന് ധനസഹായം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ തിടുക്കത്തില്‍ ചെയ്തതും, വിലകൂടിയതും, അനാവശ്യമായതുമായി വ്യവസായം പരിഗണിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലെ സംശയം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു.

അതിന് ശേഷമുള്ള ദശാബ്ദങ്ങളില്‍ വായൂ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വന്‍തോതിലെ ഗവേഷണത്തിന് Smoke and Fumes Committee ധനസഹായം കൊടുത്തു. എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ പരിപോഷിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മിക്കപ്പോഴും അത് ചെയ്തത്. 1950കളുടെ അവസാനത്തോടെ ഏറ്റവും പുതിയതായി കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അതിലൊരു പ്രശ്നമായി.

കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തില്‍ Humble Oil (ഇപ്പോഴത്തെ ExxonMobil) ന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കമ്പനിയുടെ പേരില്‍ 1950കളുടെ തുടക്കത്തില്‍ എങ്ങനെ സജീവമായി ഇടപെട്ടു എന്നും രേഖകള്‍ കാണിക്കുന്നു. എന്തിന് ആഗോളതപനത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ബദലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന് സജീവമായി ധനസഹായം കൊടുക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

“തെളിവുകളുടെ ഹിമാനിയുടെ ഒരു അറ്റം മാത്രമാണ് ഈ രേഖകള്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തേയും കാലാവസ്ഥ അപകടങ്ങളേയും അംഗീകരിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അറിവോടുകൂടിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും ഒരു ആദ്യ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ വേറൊരു പാതയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പൊതുജനത്തിന് അറിയണം,” എന്ന് Muffett പറഞ്ഞു.

ഗവേഷണ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കാണാനായി സന്ദര്‍ശിക്കുക: https://www.smokeandfumes.org/

— സ്രോതസ്സ് Center for International Environmental Law (CIEL) | Apr 13, 2016

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )