ലൈബ്രറി മാനേജ്മന്റിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

കോഹ എന്ന പേരിലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സോര്‍സ്‌കോഡ് ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. http://koha.org/. അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് GPL എന്ന ലൈസന്‍സോടുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കാം.

Apache, MySql, Perl തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. അവയും താഴെപ്പറയുന്ന മറ്റ് പാക്കേജുകളും ആവശ്യമാണ്. അവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കമാന്‍ഡ് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

$ apt-get install libmime-lite-perl libclass-factory-util-perl libmarc-perl libnet-z3950-zoom-perl libyaz-dev

$ apt-get install liblingua-stem-perl libxml-sax-machines-perl libmarc-record-perl libcgi-session-perl libdate-pcalc-perl libdate-ical-perl libdate-manip-perl liblist-moreutils-perl libmarc-charset-perl libmarc-xml-perl libnet-ldap-server-perl libpdf-report-perl libpdf-reuse-barcode-perl libxml-csv-perl libtext-csv-perl libtext-iconv-perl libxml-dumper-perl libxml-libxml-common-perl libxml-filter-xslt-perl libxml-rsslite-perl libxml-simple-perl libyaml-syck-perl libxml-rss-perl libschedule-at-perl libhtml-template-pro-perl libhtml-scrubber-perl libmarc-crosswalk-dublincore-perl libdate-calc-perl libclass-factory-perl libdata-ical-perl libmodule-pluggable-perl

സോര്‍സ്‌കോഡ് ഒരു താത്കാലിക ഫോള്‍ഡറിലേക്ക് എക്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക.
ടെര്‍മിനല്‍ തുറന്ന് ആ ഫോള്‍ഡറിലേക്ക് പോകുക. ഉദാഹരണം ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു.

$ cd /home/jag/drive/data/koha/koha-3.00.02
$ perl Makefile.PL
$ make
$ make test
$ make install
$ a2enmod rewrite
$ a2ensite koha && /etc/init.d/apache2 reload
$ zebrasrv -f /home/jag/koha/koha-conf.xml
$ adduser –gecos “Koha server” koha
$ mysqladmin -uroot create koha -p
$ echo “grant all on koha.* to ‘kohaadmin’@’localhost’ identified by ‘katikoan’;” | mysql -uroot -p
$ mysqladmin -uroot -p flush-privileges

/etc/apache2/ports.conf ഫയല്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള വരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക.
Listen 8080

Apache റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക.

$ apache2ctl restart

ബ്രൗസറില്‍ http://servername:8080/ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബ്രൗസറില്‍ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം നല്‍കുക.

3 thoughts on “ലൈബ്രറി മാനേജ്മന്റിനുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

  1. പ്രിയാ കൂട്ടരേ.തങ്ങളുടെ ബ്ളോഗ്‌ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. തങ്ങളെ സികളരി ബ്ളോഗ്‌ ജാലകത്തിലേക്ക്‌ ക്ഷണിക്കുന്നു.സികളരി ബ്ളോഗ്‌ ജാലകത്തില്‍ ഈ ബ്ളോഗ്‌ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്‌.അതുവഴി തങ്ങളുടെ ബ്ളോഗിനു കൂടുതല്‍ സന്ദര്‍ശകരെയും ലഭിക്കും. സികളരിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്‌ Ckalari Toolbar സികളരിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ബ്ളോഗുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഈ Toolbarല്‍ ചേര്‍ക്കൂന്നതായിരിക്കും,അതുവഴി താങ്ങള്‍ക്ക്‌ പുതിയാ ബ്ളോഗുകളെ കുറിച്ച്‌ അറിവും തങ്ങളുടെ ബ്ളോഗിന്‌ കൂടുതല്‍ സന്ദര്‍ശകരെയും ലഭിക്കുന്നു ഈ Toolbarനു ഇപ്പോള്‍ പതിനായിരത്തിലധികം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്‌ So visit http://www.ckalari.com ,submit your Blog and Download our Toolbar

  2. താങ്കള്‍ക്ക് വിരോധമിലെകില്‍ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സുസെ ലിനുക്സില്‍ എങ്ങനെ കന്ഫിഗുര്‍ ചെയ്യാം എന്ന് കൂടെ ഒന്നു പറയമമോ

    1. വിരോധമൊന്നുമില്ല സുഹൃത്തേ. പക്ഷേ അറിയേണ്ടേ! ഞാന്‍ സുസെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കില്‍ ശ്രമിക്കാം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )