ജലാന്തര്‍ഭാഗത്തുണ്ടായ ദുരന്തം

BP എണ്ണ തുളുമ്പലിന്റെ ആഴക്കടലില്‍ ഫലം

ദയവുചെയ്ത് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )