എന്റെ മുപ്പതിനായിരം

My Thirty Thousand
By Woody Guthrie

Paul Robeson he’s the man
That faced the Ku Klux Klan
On hollow grove’s golfing ground
His words come sounding!
And all around him there
To jump and clap and cheer
I sent the best, the best I had
My thirty thousand

The Klansman leader said
That Paul would lose his head
When thirty five thousand vets
Broke up that concert.
But less than four thousand came
To side with the Klan!
But around Paul’s lonesome oak
(My thirty thousand).

A beersoaked brassy band
Did snortle around the grounds
Four hundred noblest souls
(Westchester’s manhood)!
They looked exactly like
Fleas on a tiger’s back;
Lost fish in the waters of
My thirty thousand!

When Paul had sung and gone
And the kids and babies home
Cops came with guns and clubs
And clubbed and beat them!
I’d hate to be a cop
Caught with a bloody stick,
(‘Cause you can’t bash the brains out
of thirty thousand)!

Each eye you tried to gouge,
Each skull you tried to crack,
Has a thousand thousand friends
Around this green grass!
If you furnish the skull someday
I’ll pass out the clubs and guns
To the billion hands that love
My thirty thousand!

Each wrinkle on your face
I know it at a glance,
You cannot run and hide
Nor duck nor dodge them.
And your carcass and your deeds
Will fertilize the seeds
Of the men that stood to guard
My thirty thousand!

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )