ലിങ്കണ്‍ സെന്റര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പവനോര്‍ജ്ജത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു

100% പവനോര്‍ജ്ജത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ performing arts center ആയി മാറി ലിങ്കണ്‍ സെന്റര്‍. പ്രതിവര്‍ഷം 2.16 കോടി യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കണ്‍ സെന്റര്‍ Green Mountain Energy Company ല്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന REC ആവും നല്‍കുക. മുമ്പ് ഭാഗികമായി പുനരുത്പാദിതോര്‍ജ്ജത്താല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന Juilliard ഉം അതിനോടൊപ്പം മാറുന്നു. ഇപ്പോള്‍ അതും 100% പവനോര്‍ജ്ജമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Lincoln Center ന്റെ പവനോര്‍ജ്ജ ഉപഭോഗം 50,500 ടണ്‍ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് വരാതെ തടയുന്നതാണ്.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )