രാത്രിയില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറുന്നത്

Israel Soldier talking.

Breaking the Silence.

Thank you sir.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )