മൊണ്‍സാന്റോയെ ബേയര്‍ വാങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത് കമ്പനിയായി

ജര്‍മ്മനിലിയെ മരുന്ന് കമ്പനിയായ ബേയര്‍(Bayer) കാര്‍ഷിക വ്യവസായ ഭീമനായ മൊണ്‍സാന്റോയെ $6600 കോടി ഡോളറിന് ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിത്ത്, കാര്‍ഷിക രാസവസ്തു ദാദാക്കാളായി മാറി.

— സ്രോതസ്സ് democracynow.org

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )