പ്രതിവര്‍ഷം 10,000 ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ മഹാ തടാകങ്ങളിലെത്തുന്നു

Rochester Institute of Technology നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ച് അമേരിക്കയിലെ Great Lakes ല്‍ ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. പ്രതിവര്‍ഷം 10,000 ടണ്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകള്‍ ആണ് അമേരിക്കയിലേയും ക്യാനഡയിലേയും മഹാ തടാകങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

— സ്രോതസ്സ് rit.edu

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )