സൌര-താപ മാറ്റത്തിന് ചിലവ് കുറഞ്ഞ വഴി

ഉയര്‍ന്ന ദക്ഷതയുള്ള selective solar absorber (SSA) നെ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള “dip and dry” എന്ന പുതിയ, വിപുലമാക്കാവുന്ന, ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി Columbia University യിലേയും Stanford University യിലേയും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. സൂര്യപ്രകാശത്തെ താപമായി മാറ്റി വെള്ളം ചൂടാക്കുക, വീട്ടിലെ നീരാവി നിര്‍മ്മിക്കുക, വീട് ചൂടാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ ഊര്‍ജ്ജ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് SSA. സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ നിന്ന് പുനരുത്പാദിതോര്‍ജ്ജം ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ വഴികള്‍ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. സൌര-താപ converters ന് വര്‍ണ്ണരാജിയിലെ മൊത്തം പ്രകാശത്തേയും ആഗിരണം ചെയ്യാനാവും. അതിനെ അത് വളരെ ഉയര്‍ന്ന ദക്ഷതയില്‍ താപമായി മാറ്റുന്നു. സൌരോര്‍ജ്ജം ശേഖരിക്കുന്നതില്‍ വളരെ സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു വഴിയാണിത്.

— സ്രോതസ്സ് engineering.columbia.edu 2017-08-29


wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ.

ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. പരസ്യങ്ങളെ ഒഴുവാക്കി, വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s