നാസികള്‍ ചത്ത ദിവസം

Chumbawamba – On the day the nazi died (Live)

We’re told that after the war
The Nazis vanished without a trace
But battalions of fascists
Still dream of a master race

The history books they tell
Of their defeat at ’45
But they all came out of the woodwork
On the day the Nazi died

They say the prisoner at Spandau
Was a symbol of defeat
Whilst Hess remained imprisoned
And the facists; they were beat

So the promise of an Aryan world
Would never materialize
So why did they all come out of the woodwork
On the day the Nazi died

The world is riddled with maggots
The maggots are getting fat
They’re making a tasty meal of all
The bosses and bureaucrats

They’re taking over the boardrooms
And they’re fat and full of pride
And they all came out of the woodwork
On the day the Nazi died

So if you meet with these historians
I’ll tell you what to say
Tell them that the Nazis
Never really went away

They’re out there burning houses down
And peddling racist lies

And we’ll never rest again…
Until every Nazi dies…

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )