മിശ്രവിവാഹം പുരോഗമനവാദികള്‍ കൊണ്ടുവന്നതല്ല

ബ്രാഹ്മണന്‍, ക്ഷത്രീയന്‍, വൈശ്യന്‍, ശൂദ്രന്‍ എന്ന് നാല് പ്രധാന ജാതികളാണ് ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ളത്. മതഗ്രന്ഥങ്ങളനുസരിച്ച് വിരാട് പുരുഷന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ നാല് കൂട്ടത്തിലും പെടാത്തവരെ അവര്‍ണ്ണര്‍ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതത് ജാതികളിലെ വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ വിവാഹങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ നടക്കുന്നത്. അത് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ എയര്‍ടൈറ്റായി നിലനിര്‍ത്തുന്നു എന്നും കരുതി പോരുന്നു.

ജാതി വ്യവസ്ഥ കൊടിയ ഉച്ചനീചത്വവും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അടിമത്തവും ആണ് അതത് ജാതികള്‍ക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. ഇതിനെതിരെ ആധുനിക ഇന്‍ഡ്യയില്‍ വലിയ സമരങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ ഒരു പ്രധാന സമരമാണ് ഇന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മിശ്രവിവാഹം. വ്യത്യസ്ഥ ജാതിയിലുള്ളവര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചാല്‍ കാലക്രമത്തില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് ഇവരുടെ ധാരണ. അതിനായി മിശ്രവിവാഹ പ്രോത്സാഹന കമ്മറ്റികളും ഇവിടെ ധാരാളമായുണ്ട്.

പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാതിവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തെറ്റിധാരണ വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നത്.

മിശ്രവിവാഹം ആധുനികമല്ല

ആധുനിക കാലത്തെ പുരോഗമനകാരികളുടെ മനസിലുദിച്ച പുതിയ ഒരു ആശയമല്ല മിശ്രവിവാഹം. അത് പുരാതന കാലം മുതല്‍ക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ വിപരീത ദിശയിലാണെന്ന് മാത്രം. ആധുനിക പുരോഗമനവാദികള്‍ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഹിന്ദുമതം പരിഹരിച്ചതാണ് മിശ്രവിവാഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്‍.

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങളും, സ്മൃതികളും, ഉപനിഷത്തുക്കളും മറ്റും. 3000 ഓളം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ജാതി വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് ആരെങ്കിലും വിവാഹം ചെയ്യുകയോ കുട്ടികളുണ്ടാകപ്പെടുകയോ ചെയ്താലെന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് തീര്‍ച്ചയായും ആ കാലത്തെ മനുഷ്യര്‍ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മനുസ്മൃതിയുടെ 10 ആം അദ്ധ്യായം.

അതില്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. നാല് ജാതികളേയുള്ളു. പിന്നെയുള്ളതെല്ലാം സങ്കര ജാതികളാണ്. ചണ്ടാളന്‍, നിഷാദന്‍, സൂതന്‍, മാഗധന്‍, തുടങ്ങി അനേകം. ഇത്തരം സങ്കര ജാതികള്‍ക്കും ഓരോരോ തൊഴിലുകള്‍ വിഭജിച്ച് നല്‍കിയിയ്യുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭദ്രകാളി പൂജനടത്താന്‍ അധികാരികള്‍ ശൂദ്രന് ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയിലുണ്ടുവുന്ന കുട്ടിയായ പാരശരവര്‍ എന്ന ജാതിക്കാരാണ്. സങ്കര ജാതികള്‍ക്കും ഉച്ചനീചത്വങ്ങളുണ്ട്. ചണ്ടാളനാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത്. ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായത്. ഏറ്റവും അവജ്ഞയോടെയും, വെറുപ്പോടെയും പുഛത്തോടെയുമാണ് മനുസ്മൃതി സംസാരിക്കുന്നത്. (1)

അവര്‍ണര്‍ എന്തിന്?

എത്രൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് ചിത്രീകരിച്ചാലും അവര്‍ണര്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. അവരില്ലെങ്കില്‍ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കില്ല. കാരണം പണിചെയ്യാന്‍ ആള് വേണ്ടേ. അമേരിക്കയില്‍ ഒബാമയും ട്രമ്പും ഒക്കെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് എതിരെ വലിയ അടിച്ചമര്‍ത്തല്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ട്രമ്പിന്റെ ഈ കാലത്ത് അതി ഭീകരമായ അടിച്ചമര്‍ത്തലാണ് കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. നാസി കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാമ്പ് പോലെയാണ് അവരെ അധിവസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ തന്നെ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ അമേരിക്കയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ്. എന്തിന് ട്രമ്പിന്റെ ഹോട്ടലില്‍ പോലും ധാരാളം രേഖകളൊന്നുമില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇന്‍ഡ്യയില്‍ അതുപോലത്തെ സ്ഥിതിയാണ് അവര്‍ണ്ണര്‍ക്ക്.

ജാതി വ്യവസ്ഥിയലെ ഏറ്റവും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗമാണ് ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകള്‍. കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം അവര്‍ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല. ഒരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കിയിട്ടേയില്ല. ശാങ്കര സ്മൃതി പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീക്ക് ശുദ്രന്റെ സ്ഥാനമാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥയില്‍. അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ അന്യജാതിക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചാല്‍ ബ്രാഹ്മണന് സന്തോഷമേയുണ്ടാകൂ. കാരണം അവളെ പുറത്താക്കാം. അവള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികള്‍ അവര്‍ണ്ണരാകയാല്‍ അദ്ധ്വാനമുള്ള പണിചെയ്യാനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമല്ലോ. 20 ആം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്‍ഡ്യയിലെ രാജകൊട്ടാരങ്ങളില്‍ കാറ്റ് കിട്ടാനായി മനുഷ്യന്‍ വീശുന്ന വിശറികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നതില്‍ നിന്നും മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം എത്രമാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസിലാകും.

അതുകൊണ്ട് മിശ്രവിവാഹം നടത്തി നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നത് വെറും വ്യാമോഹമാണ്. അത് പുതിയ അവര്‍ണ്ണ ജാതിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയേ ചെയ്യൂ. അമ്മയുടേയും അച്ഛന്റേയും കുടുംബം ശുദ്ധമാണെങ്കിലേ അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി വേദ അധികാരിയായ ബ്രാഹ്മണനാകൂ. അവനാണ് ഏറ്റവും മുകളില്‍. പക്ഷേ അവര്‍ പിരമിഡിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവരായതിനാല്‍ അധികം എണ്ണം വേണ്ട. അവര്‍ക്കെ ഉന്നത ദേവാലയങ്ങളില്‍ പുരോഹിതനാകാനാകൂ.

ജാതി ശുദ്ധി സ്വയം നിലനിന്നോളും

സതി വന്നത് ജാതി ശുദ്ധി നിലനിര്‍ത്താനാണെന്ന് അംബേദ്കര്‍ പറഞ്ഞു എന്ന് ദളിത് ബുദ്ധിജീവികള്‍ പറയുന്നു. ഒന്നുകില്‍ അവര്‍ അംബേദ്കറെ തെറ്റായി വായിച്ചതാവാം. അല്ലെങ്കില്‍ അംബേദ്കര്‍ തന്നെ തെറ്റാകാം. വിധവകളായ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും. അവര്‍ മറ്റ് ജാതിക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ജാതി ശുദ്ധി നശിച്ച് പോകുമെന്ന് ഭയന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ് പുരുഷനില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനായി വിധവകളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്ന ആചാരം നിര്‍മ്മിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം.

മഹാ വിവരക്കേടാണിത്. വാദത്തിനായി അത് സമ്മതിച്ചാല്‍ തന്നെ പുരുഷനില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറക്കാനത്രക്ക് വ്യഗ്രതയുണ്ടെങ്കില്‍ ബഹുഭാര്യത്വം നടപ്പാക്കിയാല്‍ പോരെ. എന്തിന് ഈ ക്രൂര വിനോദം നടത്തുന്നു. സതിക്ക് ചിലപ്പോള്‍ മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം.

ശരീരത്തിന്റെ അശുദ്ധിയും ഹീനതയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ജാതിവ്യവസ്ഥ അതിന്റെ ഘടന രൂപീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശുദ്ധി നിലനിര്‍ത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ളവര്‍ അശുദ്ധരാണെന്ന് വരുത്താനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍ കൂടിയാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് സ്മാര്‍ദ്ധവിചാരണയൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ശുദ്ധി നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ശിക്ഷകളാണെന്ന് വിചാരവും തെറ്റാണ്. ശുദ്ധി എന്ന ആശയത്തെ അടിവരയിടുക മാത്രമാണ് സ്മാര്‍ദ്ധവിചാരണ ചെയ്യുന്നത്. ‘പിഴച്ചവള്‍’ പുറത്ത് പോകട്ടെ, അടുത്തവള്‍ വരട്ടേ. പിന്നെ വിചാരണ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷന് നല്ല നേരംപോക്കുമാകും.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും സ്ഥാനത്തോടെയും വളര്‍ത്തുകയും അവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ലക്ഷങ്ങള്‍ ചിലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക അണുകുടുംബനാഥ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെ നോക്കി മനസിലാക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിജീവികള്‍ക്കിത് മനസിലാകാത്തത്.(2)

ഭഗവദ് ഗീതയില്‍ അര്‍ജുനന്റെ വലിയ വിലാപം കുലം നശിച്ച് പോകുന്നതും കുലസ്ത്രീ നശിച്ച് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ്. അര്‍ജ്ജുനനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. കൃഷ്ണന്‍ പറയുന്നത് നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതായത് കുല തൊഴിലിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ നിങ്ങള്‍ ശുദ്ധഗതിക്കാരാകരുത്. അര്‍ജ്ജുനന്റെ സംശയം തീര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയല്ല കൃഷ്ണന്‍ ഉത്തരം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തരം പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കാനാണ് അര്‍ജ്ജുനന്‍ ചോദ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.

ഇത് ഇന്‍ഡ്യയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ലോകത്തൊരിടത്തും പതിനായിരം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുള്ള ജീവിത രീതി തുടരുന്നവരല്ലാത്ത ആരും സ്ത്രീകളെ തുല്യരായി കാണുന്നില്ല.

മുതലാളിത്തത്തില്‍ എന്താണ് ജാതി

എല്ലാറ്റിനും അധികാരിയായ ബ്രാഹ്മണന്‍ വിരാട് പുരുഷന്റെ വായില്‍ നിന്ന് വന്നവരല്ലേ. പക്ഷേ ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തില്‍ അതിന് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ വിരാട് പുരുഷന്‍ ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ആരായിരിക്കാം ഈ മുതലാളിത്തത്തില്‍ വിരാട് പുരുഷന്റെ വായില്‍ നിന്ന് വന്നവര്‍? അത് തീര്‍ച്ചയായും സിഇഓമാരും ഡയറക്റ്റര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളും, ഉന്നതരാഷ്ട്രീയക്കാരും, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ഉന്നത നിയമജ്ഞരും, ഉന്നത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസിലാകില്ല. അത് മനസിലാകണമെങ്കിലും ഒരു 3500 വര്‍ഷം കഴിയണം.

മിശ്രവിവാഹത്തില്‍ പുരോഗമനമോ വിപ്ലവകരമോ ആയ ഒന്നുമില്ല. അത് മനുസ്മൃതിയുടെ കാലം മുതല്‍ക്കേയുള്ളതാണ്. അതേ സമയം അവര്‍ണ്ണ ജാതികളുടെ വിമോചനത്തിനെ തകര്‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂടിയാണത്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യ വാദം മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത്.

അതുകൊണ്ട് ‘ജാതിവ്യവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കാനായി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു, വിപ്ലവം നടത്തുന്നു’ എന്ന പുരോഗമന പൊങ്ങച്ചവും കള്ളത്തരവും കളഞ്ഞ് തനിക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിവാഹം എന്ന പച്ചയായി പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ കല്യാണം കഴിക്കുക. ബ്രാഹ്മണമതമൊന്നും നിങ്ങള്‍ കരുതുന്നത് പോലെ ലളിതമല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിത വിജയത്തിനും, നിങ്ങള്‍ കേമനാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാനും കപട രാഷ്ട്രീയ വാദങ്ങളുന്നയിക്കുന്നത് ഇരട്ടി ദോഷമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്‍കുന്നത്.

***

അനുബന്ധം
1. ബ്രാഹ്മണിസവും ഹിന്ദുത്വവും
2. ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?


എഴുതിയത്: ജഗദീശ്.എസ്സ്.
 

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് ചെറിയ തുകള്‍ ശേഖരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

wordpress.com നല്‍കുന്ന സൌജന്യ സേവനത്താലാണ് ഈ സൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ അവര്‍ പരസ്യങ്ങളും സൈറ്റില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. അവരുടെ വരുമാനം അതാണ്. നാം പണം അടച്ചാലേ അത് ഒഴുവാക്കാനാവൂ. അതിനാല്‍ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ ദയവ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )