ചെകുത്താന് പോലും സത്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സംഭാവന നല്‍കാനാകും


1172
how do you uh assess what happened to mr
assange
is it a reflection of free media in your
country
we’re not here to discuss contrast let’s
discuss
no president in order to accuse me
saying that
armenians will not have free uh media
here
let’s talk about assange how many years
sorry
how many years he spent in ecuadorian
embassy and for what
and where is he now for journalistic
activity
you kept that person hostage actually
killing him
morally and physically you did it not
us and now he’s in prison so you have no
moral right
to talk about free media when you do
these things
returning to the conflict yeah better
return to the conflict because this
is not what you like you like only to
accuse
only to attack but look at the mirror
look i tell many times
before coming and lecturing us and in
your question
accusing me it’s not a question it’s
accusation
you talk like a prosecutor why if you’re
so democratic
and so objective why you keep assange in
prison
for what you keep him in prison because
of
his journalistic activity

Nullius in verba
ആരുടേയും വാക്ക് വിശ്വസിക്കരുത്


ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനകീയ മാധ്യമമാണ് നേരിടം. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താങ്കളുടെ സഹായവും ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഈ ജനകീയ മാധ്യമത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന താങ്കള്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പങ്കാളികളാവുക.

നേരിടം മെയില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാന്‍ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു:

To read post in English:
in the URL, after neritam. append wordpress. and then press enter key.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )