സ്വത്വങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ വസ്തുവാണ്, നാം അവയെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു


Yanis Varoufakis

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )