എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും മറ്റ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളും സ്വതന്ത്രമാകേണ്ടത്


Richard Stallman 2020

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )